Bitkisel Ürün Sigortaları

Tüm bitkisel ürünleri içidolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Bu üründen çiftçilerimizin %50 devlet desteği ile faydalanabilinmesi için, arazi ve ürün bilgilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırılması ve her sene güncellenmesi gerekmektedir.

Ayrıca;

  • Meyvelerde don riskinin neden olduğu miktar kaybı,
  • Meyveler, yaş sebzeler ve kesme çiçeklerde dolu riskinin neden olduğu kalite kaybı, teminatları isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilmektedir.
COPYRIGHT © 2015 | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.