Hayvan Hayat Sigortası

Hayvan Hayat Sigortaları, büyükbaş hayvanların her türlü adi ve bulaşıcı hastalık, kaza, yaralanma ile fırtına, yıldırım, yer sarsıntısı, su baskını ve yangın gibi riskler sigorta kapsamındadır. Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) için;

  • Sığır vebası, Tüberküloz, Bruselloz, Şap, BSE hastalıkları ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar(antrax ve kuduz hariç) hariç olmak üzere her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
  • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
  • Yangın ve infilâk sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.
COPYRIGHT © 2015 | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.