Sera Sigortası

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, taşıt çarpması heyelan, kar ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. 

Fırtına, hortum, kar ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını risklerine karşı sigortanın yapılabilmesi Tarsim tarafından risk incelemesi yapıldıktan ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması gerekmektedir.

Çiftçinin, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerinin güncel olması gerekir.

COPYRIGHT © 2015 | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.