Su Ürünleri Sigortası

Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, hastalık (istisnalar dışındaki), doğal afet, kaza, predatörler ve alg patlaması sigorta kapsamındadır.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

  • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,
  • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afet,
  • Kazalar,
  • Predatörler,
  • Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.
COPYRIGHT © 2015 | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.